Šventasis Sostas ir Lietuva
  
 

Popiežiaus BENEDIKTO XVI herbas ir šūkis

Popiežiaus BENEDIKTO XVI biografija
Herbas ir šūkis
Popiežiaus Benedikto XVI pasirašyti Bažnyčios dokumentai
Kardinolo Josepho Ratzingerio pasirašyti Bažnyčios dokumentai
Kiti Josepho Ratzingerio / BENEDIKTO XVI tekstai
Knygos lietuvių kalba
Abdikacijos kronika

Kaip dauguma jo pirmtakų, Benediktas XVI savo popiežiškajam herbui pasirinko tuos pačius heraldinius elementus, kurie jau buvo jo vyskupiškame herbe. Herbo skydas padalytas į tris dalis – vienoje vainikuota mauro galva, antroje – pabalnotas lokys, trečioje – kriauklė. Vainikuota mauro galva - tai senasis Bavarijos Freisingo vyskupų herbas, naudojamas nuo keturioliktojo amžiaus. Šis simbolis buvo kardinolo Ratzingerio vyskupiškame herbe nuo pat jo paskyrimo Freisingo – Miuncheno arkivyskupu. Mauro galva yra ir dabartinio Freisingo - Miuncheno arkivyskupo kardinolo Wetterio herbe. Antrasis Popiežiaus herbo elementas, pabalnotas Lokys, primena senąją legenda, siekiančią Bavarijos christianizacijos laikus. Pasakojama, kad aštuntame amžiuje Bavarijoje krikščionybę skelbęs vyskupas Korbinianas keliavo į Romą. Miške jį užpuolė lokys ir sudraskė vyskupo mantą nešusį galviją. Tačiau vyskupas sugebėjo prijaukinti lokį ir toliau jo mantą iki pat Romos nešė tas lokys. Tad legendos lokys yra senosios Bavarijos simbolis, kuri iki krikšto buvo laukinė, o krikštas ją, kaip tą lokį, prijaukino. Trečiasis simbolis, kriauklė, gali būti aiškinama kaip šv. Augustino ženklas. Pasakojama, kad šv. Augustinas, bebandąs perprasti Švenčiausiosios Trejybės slėpinį, vaikščiodamas pajūriu, sutiko berniuką, kuris kriaukle sėmė jūros vandenį ir pylė į mažą balutę smėlyje. Kai Augustinas bandė vaikui paaiškinti, kad neįmanoma taip išsemti visos jūros, vaikas jam atsakęs: greičiau aš jūrą išsemsiu, negu tu Švenčiausiosios Trejybės slėpinį perprasi. Toks kriauklės simbolio aiškinimas gali būti siejamas ir su popiežiaus Benedikto XVI asmeniu: savo daktarinę disertaciją Josephas Ratzingeris rašė būtent apie šv. Augustiną, be to jis taip pat dėstė Regensburgo universitete ir kunigų seminarijoje, o pastarosios herbas yra būtent kriauklė.

Popiežiaus herbo skydas su šiais trimis simboliais, kaip ir visų popiežių herbuose, patalpintas ant sukryžiuotų šv. Petro raktų. Tačiau skirtingai negu ligšioliniuose popiežių herbuose, Benedikto XVI herbą vainikuoja ne tiara, bet paprasta vyskupiška mirta, o iš apačios juosia vyskupų metropolitų palijus.

 
     
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt