Leidiniai

Donald H. Calloway, MIC

Pasiaukojimas šv. Juozapui

Mūsų dvasinio tėvo stebuklai

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021. – 352 p.
ISBN 978-9955-29-454-2

Būdų pasiaukoti šv. Juozapui yra labai daug. Užtenka paprastos maldos, išreiškiančios pasitikėjimą. Tačiau iš tiesų norint suprasti dvasinio tėvo didingumą, geriausia laikytis pasirengimo ir pasiaukojimo programos. Tokia programa leidžia įsigilinti į šv. Juozapo asmenį, privilegijas, titulus ir dorybes, ypač į jo meilę Dievo Sūnui ir visai žmonijai. Siūlomas Pasiaukojimas šv. Juozapui – tai 33 dienų programa, tinkama pavieniams žmonėms, šeimoms, grupėms, parapijoms ir vyskupijoms.

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.


Kun. Krzysztofas Wonsas SDS

Visas teisus

Lectio divina su Juozapu iš Nazareto

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021. – 144 p.
ISBN 978-9955-29-457-3

Knygos autorius kun. Krzysztofas Wonsas SDS – vienas žymiausių Lenkijos biblistų, daugelio knygų, straipsnių, konferencijų bei rekolekcijų autorius, vadovauja salvatoriečių rekolekcijų namams Krokuvoje. Šioje knygoje, remdamasis abejonių nekeliančiais šaltiniais – Biblija ir tų laikų žydų tradicijomis, o ne vėliau sukurtais krikščionių apokrifais ir legendomis, jis pristato autentišką, nenusaldintą, nepagražintą ir neiškraipytą šv. Juozapo portretą ir taip dar labiau pabrėžia jo vidinį ir išorinį grožį. Ši knyga parašyta taip, kad skaitytojui būtų patogu ir vienam maldoje su Dievo Žodžiu pagal lectio divina dinamiką atrasti savų įžvalgų ir keliauti savo gyvenimo keliu kartu su šv. Juozapu ir kaip jis.

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.


Šv. Juozapai, globok mus ir visą pasaulį!

Maldynėlis

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2021. – 32 p.
ISBN 978-9955-29-449-8

Maldos, litanijos ir pasiaukojimai šv. Juozapui.

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.


JUOZAPAS

Naujojo tūkstantmečio tėvas

Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. – 216 p.
ISBN 978-9955-29-155-8

„Karštai linkiu, kad šis Juozapo priminimas atnaujintų ir mūsų maldą, kuria melstis prieš šimtą metų ragino mano pirmtakas. Iš tikrųjų ta malda ir pats Juozapo asmuo vėl yra svarbūs mūsų laikų Bažnyčiai.“ Jonas Paulius II

Biblijoje Juozapas pristatomas kaip sapnų ir tylos vyras, Dievo Sūnaus globėjas, Nazareto dailidė ir Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis. Tradicija gerbia jį kaip visuotinės Bažnyčios globėją, laiko pavyzdžiu darbininkams, pagalba valdytojams, paguoda mirštantiesiems.

Šioje knygoje, sumaniai pasinaudojant žydų Tradicija, Šventuoju Raštu ir Bažnyčios istorija, Juozapas parodomas kaip tėvas, danguje esančio Tėvo paveikslas, lydintis ir globojantis keliaujančiąją Bažnyčią. Naujoms kartoms šis patriarchas pristatomas kaip tėvystės pavyzdys. Naujas, gilus, prasmingas ir be galo žavus.

Brolis Efraimas gimė 1949 m. Nansyje, žydų šeimoje. Atsivertęs į krikščionybę, 1973 m. drauge su žmona Džo Kruasan (Jo Croissant) įsteigė Palaiminimų bendruomenę ir buvo įšventintas į permanentinius diakonus. Yra daugelio dvasingumo veikalų autorius.

LEIDYKLOJE LEIDINIO NEBĖRA. Ieškokite bibliotekose.