Metų katechezės

...

Šventojo Juozapo metų katechezių ciklas. ĮVADAS

Prasidėję šv. Juozapo metai tarsi kelionė, kurioje siekiame pažinti Jėzaus Tėvą, Švč. M. Marijos vyrą. Šis katechezių ciklas skirtas įsigilinti ne tik į Šventosios Šeimos ir šv. Juozapo gyvenimo svarbiausius momentus, tačiau tepadeda mums pažinti ir tikrojo, autentiško vyriškumo ir tėviškumo bruožus, pačiu gražiausiu būdu atsispindinčius šv. Juozapo gyvenime ir kasdienybėje. Aptarsime įvairius Bažnyčios mokymo dokumentus, pamaldumo kultą. Bandysime pažvelgti į šv. Juozapą naudodami teologinės, prichologinės ir sociologinės analizės metodus. Užduosime sau klausimus: ką šiandien reiškia būti vyru ir būti tėvu? Kaip tėvo buvimas šeimoje/vaiko gyvenime padeda atrasti atsakymus į savojo identiteto klausimus? Kaip gyvenimas trejybiniame santykyje – tėvas, motina, vaikas – pasitarnauja savojo „aš“ suvokimui ir savirealizacijai kasdieniame gyvenime (ar jaučiuosi laimingas?)? Kaip tėvas turėtų gerai atlikti savo vaidmenis ir ar šiandieninis tėvas atitinka savo statusą, užkoduotą jo prigimtyje? Matysime, kaip mano prigimtinės šeimos tėvo įtaka bei veiksena atsispindi santykio su Dievu kūrime. Paliesime ir visuomenei jautrius klausimus – skyrybų, įvairių sutrikimų atsiradimą – visa, kas atsiranda šeiminio santykio sužeistumo pasekoje.

Žinoma, visas patirtis apjungsime su dvasingumo patirtimi, kurioje, žvelgdami per šv. Juozapo asmenį, bandysime prisiliesti prie tikrojo vyriškumo, tėviškumo bei dieviškumo esmės.

Kviečiame sekti katechezių skiltį, kuri bus papildoma kiekvieną mėnesį. Linkime gero aptarimo ir žiūrėjimo tiek šeimose, tiek jūsų bendruomenėse bei maldos grupėse.

Kun. dr. Andrius VAITKEVIČIUS
Klaipėdos Universiteto docentas


Kun. dr. Andriaus Vaitkevičiaus katechezių grojaraštis Youtube

1. Šv. Juozapas – Bažnyčios globėjas ir jo kultas. Istoriniai prisilietimai (paskelbta 2021-03-18)

2. Kas yra šeima? Pagal šv. popiežių Joną Paulių II (paskelbta 2021-04-15)

3. Šv. Jono Pauliaus II Apaštališkasis paraginimas Redemptoris custos. Šv. Juozapo tėviškumas ir vyriškumas (paskelbta 2021-04-19)

4. Ką reiškia šeimos tėvo statusas/vaidmuo psichologijoje? (paskelbta 2021-05-14)

5. Zigmundo Froido atrastas tėvo statuso / vaidmens suvokimas ir jo įtaka asmeninei brandai (paskelbta 2021-06-11)

6. Tėvo statusas / vaidmuo šiandieninėje visuomenėje (paskelbta 2021-07-15)

7. Tėvystę eliminuojančios ideologijos (paskelbta 2021-08-19)

8. Kaip santykis su šeimos tėvu padeda ar trukdo kurti santykį su dangiškuoju Tėvu? (paskelbta 2021-09-19)

9. Tėvystė šiandieninėje socialinėje ir kultūrinėje terpėje (paskelbta 2021-10-19)

10. Ligos, patologijos, sutrikimai ir pasirinkimai kylantys / susiję su šeiminio santykio sužeistumu (paskelbta 2021-11-11)

11. Skyrybų pasekmės ir vyro nebuvimo šeimoje įtaka asmeninei brandai pasiekti (paskelbta 2021-12-10)

12. Žodis kaip susitikimo su tėčiu vieta. Apibendrinimas (paskelbta 2022-01-19)