Kviečiame registruotis į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją
 
 

Šių metų birželio 25 d. 14 val. Vilniuje, Katedros aikštėje, vyks arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – šventė. Su džiaugsmu ir pasitikėjimu drauge vykime į šią šventę. Atviromis širdimis kreipkimės į mūsų brolį Teofilių užtarimo. Liudykime šį didį įvykį vieni kitiems ir visam pasauliui. Kviečiame registruotis atvykstančias grupes tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų šalių. Prašome registruotis ir judėjimo negalią turinčius žmones.

Iškilmių išvakarėse visą naktį Vilniaus arkikatedra bus atvira maldai. Šventės dieną Vilniaus Katedros aikštėje 10 val. atveriami sektoriai, o renginys prasidės 12 val. Čia 14 val. bus aukojamos iškilmingosios šv. Mišios. Apeigoms vadovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Po šv. Mišių Vilniaus arkikatedroje iki 23 val. tikintieji galės asmeniškai pasimelsti prie sarkofago su arkivysk. Teofiliaus relikvijomis ir prašyti malonių.

Dalyviai, įeidami į sektorius gaus šv. Mišių knygeles. Atvykstančius piligrimus kviečiame pasirūpinti geriamuoju vandeniu, galvos apdangalu, taip pat galima atsinešti mažą sulankstomą kėdutę. Katedros aikštės prieigose veiks informacijos palapinė, galėsite įsigyti katalikiškų leidinių.

REGISTRACIJA

Grupes, atvyksiančias organizuotu transportu, registruoja parapijų klebonai, administratoriai, rektoriai iki gegužės 14 d. Jaunimo grupėms, užsiregistravusioms ir atvykstančioms į Lietuvos Jaunimo Dienas, atskirai registruotis į beatifikacijos iškilmes nereikia. Vykstantiems nuosavu transportu ar pavieniams asmenims, nesijungiantiems į grupes, registracija nėra reikalinga.

Iš užsienio atvykstančias tikinčiųjų grupes kviečiame REGISTRUOTIS INTERNETU iki gegužės 15 d. Organizatoriai susisieks su užsiregistravusių grupių koordinatoriais.

Žmones, turinčius judėjimo negalią, prašome REGISTRUOTIS INTERNETU iki gegužės 15 d. Taip pat prašome nurodyti ir lydintį asmenį. Judėjimo negalią turintiems bei juos lydintiesiems asmenims bus specialiai skirta erdvė arčiau altoriaus. Dėl paskirtos vietos ir patekimo į ją su užsiregistravusiais asmenimis organizatoriai susisieks asmeniškai.

– Kviečiame kunigus dalyvauti garbingojo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėje ir koncelebruoti šv. Mišias. Kunigai, dirbantys Lietuvoje ar inkardinuoti Lietuvos vyskupijose, registruojami savo vyskupijų kurijose iki gegužės 15 d.

Kunigai iš svečių šalių raginami REGISTRUOTIS INTERNETU iki gegužės 15 d. Su užsiregistravusiais kunigais organizatoriais susisieks asmeniškai.

Tinklalapyje www.teofilius.lt bus skelbiama visa informacija, reikalinga atvykstantiems organizuotu transportu, taip pat aikštės išdėstymo schema ir kita medžiaga.

Kviečiame susipažinti su kankinio Teofiliaus Matulionio asmenybe www.teofilius.lt ir sekti informaciją šiuose Facebook puslapiuose: Teofiliaus šventė , Garbingasis Teofilius Matulionis

Informaciją paruošė
Beatifikacijos šventės organizatoriai
Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt