KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LAPKRITIS 2013
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12
I savaitės
2 Š MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS)
2 Mak 12, 43–46 (arba Dan 12, 1-3; Rd 3, 17–26); Rom 5, 5–11 (arba Rom 14, 7–9. 10–12; 1 Kor 15, 51-57); Lk 12, 35-40 (arba Mt 11, 25-30; Mt 25, 1-13; Mt 25, 31-46)
3 S XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Išm 11, 22-12, 2; 2 Tes 1, 11-2, 2; Lk 19, 1-10
III savaitės
4 P Rom 11, 29-36; Lk 14, 12-14
Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas
5 A Rom 12, 5-16; Lk 14, 15-24
6 T Rom 13, 8-10; Lk 14, 25-33
7 K Rom 14, 7-12; Lk 15, 1-10
8 Pn Rom 15, 14-21; Lk 16, 1-8

9

Š Laterano bazilikos pašventinimas
Ez 47, 1–2. 8–9. 12; 1 Kor 3, 9–11. 16–17; Jn 2, 13–22

10

S XXXII EILINIS SEKMADIENIS
2 Mak 7, 1-2. 9-14; 2 Tes 2, 16-3, 5; Lk 20, 27-38
IV savaitės
11 P Išm 1, 1-7; Lk 17, 1-6
Šv. Martynas Turietis, vyskupas
12 A Išm 2, 23-3, 9; Lk 17, 7-10
Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys
13 T Išm 6, 1-11; Lk 17, 11-19
14 K Išm 7, 22-8, 1; Lk 17, 20-25
Šv. Marija, Škotė/ Šv. Gertrūda, mergelė
15 Pn Išm 13, 1-9; Lk 17, 26-37
Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
16 Š ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1–3. 5–6; Gal 4, 4–7; Jn 19, 25–27
17 S XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
Mal 3, 19-20; 2 Tes 3, 7-12; Lk 21, 5-19
I savaitės
18 P 1 Mak 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Lk 18, 35-43
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas
19 A 2 Mak 6, 18-31; Lk 19, 1-10
20 T 2 Mak 7, 1. 20-31; Lk 19, 11-28
Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis
21

K

1 Mak 2, 15-29; Lk 19, 41-44
Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas
22 Pn 1 Mak 4, 36-37. 52-59; Lk 19, 45-48
Šv. Cecilija, mergelė, kankinė
23 Š 1 Mak 6, 1-13; Lk 20, 27-40
Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys / šv. Kolumbanas, abatas
II savaitė
24 S XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)
2 Sam 5, 1–3; Kol 1, 12–20; Lk 23, 35–43
25 P Dan 1, 1–6. 8–20; Lk 21, 1–4
Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė
26 A Dan 2, 31–45; Lk 21, 5–11
27 T Dan 5, 1–6. 13–14. 16–17. 23–28; Lk 21, 12–19
28 K Dan 6, 12-28; Lk 21, 20–28
29 Pn Dan 7, 2–14; Lk 21, 29–33
30 Š Dan 7, 15-27; Lk 21, 34-36
Šv. Andriejus, apaštalas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt