KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2013
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Sir 51, 12-20; Mk 11, 27-33
Šv. Justinas, kankinys
IV savaitės
2 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Pr 14, 18-20 1 Kor 11, 23-26; Lk 9, 11-17
I savaitės
3 P Tob 1, 1–2; 2, 1–8; Mk 12, 1–12
Šv. Karokis Luanga ir jo draugai, kankiniai
4 A Tob 2, 9-14; 3, 1; Mk 12, 13–17
5 T Tob 3, 1-13. 16–17 ; Mk 12, 18–27
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
6 K Tob 6, 10–13; 7, 1.8–14; 8, 4–8; Mk 12, 28–34
Šv. Norbertas, vyskupas
7 Pn ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS
Ez 34, 11-16; Rom 5, 5-11; Lk 15, 3-7
Maldų už kunigų šventumą diena
I savaitės
8 Š Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51

9

S X EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 17, 17-24; Gal 1, 11-19; Lk 7, 11-17
II savaitės

10

P 2 Kor 1, 1–7; Mt 5, 1–12
11 A 2 Kor 1, 18–22; Mt 5, 13–16
Šv. Barnabas, apaštalas
Apd 11, 21–26; 13, 1–3; Mt 10, 7–13
12 T 2 Kor 3, 4–11; Mt 5, 17–19
13 K 2 Kor 3, 15–4, 1.3–6; Mt 5, 20–26
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
14

Pn

2 Kor 4, 7-15; Mt 5, 27-32
15 Š 2 Kor 5, 14-21; Mt 5, 33-37
16 S XI EILINIS SEKMADIENIS
2 Sam 12, 7-10. 13; Gal 2, 16. 19-21; Lk 7, 36-8, 3
III savaitės
17 P 2 Kor 6,1-10; Mt 5, 38-42
18 A 2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48
19 T 2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18
Šv. Romualdas, abatas
20 K 2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15
21

Pn

2 Kor 11, 18.21-30; Mt 6, 19-23
Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
22 Š 2 Kor 12, 1-10; Mt 6, 24-34
Šv. Paulius Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, kankinys
Šv. Tomas Moras, kankinys
23 S XII EILINIS SEKMADIENIS
Zch 12, 10–11; Gal 3, 26–29; Lk 9, 18–24
IV savaitės
24 P ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 A Pr 13, 2. 5-18; Mt 7, 6. 12-14 IV savaitės
26 T Pr 15, 1-12.17-18; Mt 7, 15-20
27 K Pr 16,(1-6).6-12.15-16; Mt 7, 21-29
Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
28

Pn

Pr 17, 1.9-10.15-22; Mt 8, 1-4
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
29 Š ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
30 S XIII EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 16. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62
I savaitės
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt