Nepaprastas džiaugsmas būti Dievo gailestingumo įrankiu...

Popiežius PRANCIŠKUS

Popiežiaus Pranciškaus laiškas jaunimui

2015 m. rugppjūčio 15-ąją, per Švč. Megelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę popiežius PRANCIŠKUS paskelbė laišką jaunimui „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7) 31-ųjų Pasaulio jaunimo dienų, kurios 2016 m. liepą vyks Krokuvoje ir yra kartu bus Jubiliejus jaunimui, proga.

Lietuviškas tekstas EIS.katalikai.lt >>