ATRASK
gailestingumą

ALFA kursas: Man reikia gailestingumo!?
Ar Dievas tikrai gailestingas?
Ar aš esu vertas gailestingumo?..
PILIGRIMYSTĖ: Jubiliejinės šventovės, Jono Pauliaus II piligrimų kelias
MALDOS: Pagrindinės katalikų maldos; Gailestingumo jubiliejaus malda; Šv. Faustinos maldos

BŪK
gailestingas

Gailestingumo darbai sielai:
nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukęsti, melstis už gyvus ir mirusius.
Gailestingumo darbai kūnui:
išalkusį pavalgydinti, Ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti.
NORIU PADĖTI/SAVANORIAUTI. Klausk Caritas

Giesmės, mokymai, liudijimai, filmai

Jubiliejaus kalendorius

Roma Visuotiniai Lietuva Vyskupijos
 • 2015
  gruodžio
  8

  Neeilinio Gailestingumo jubiliejaus pradžia

  Šventųjų durų atidarymas Vatikano Šv. Petro bazilikoje. Plačiau >

 • 2015
  gruodžio
  13

  III ADVENTO SEKMADIENIS
  Šventųjų durų atidarymas Lietuvos ir viso pasaulio katedrose bei šventovėse

  Jubiliejinių bažnyčių Lietuvoje sąrašas ir Šventųjų durų atvėrimo TVARKARAŠTIS >

 • 2015
  gruodžio
  27

  Šventosios Šeimos šventė

  PARAPIJOSE. Medžiaga šeimoms einant pro Šventąsias duris PDF

  Popiežiškoji šeimos taryba šeimoms paruošė medžiagą Jubiliejinių metų šeimų piligrimystei pro Šventąsias Duris.

  Šios trumpos piligrimystės kelias skirstomas į tris momentus, per kuriuos šeimos yra kviečiamos dėkoti Viešpačiui, prašyti Viešpaties ir vienas kito atleidimo; taip pat šeimos yra kviečiamos konkrečiam gailestingumo gestui.

  Tekstas apima ir biblines nuorodas bei trumpas ištraukas iš Popiežiaus Pranciškaus Bulės dėl Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus paskelbimo.

  Šia medžiaga pirmiausiai bus pasinaudota Romoje, Šv. Petro aikštėje švenčiant Gailestingumo jubiliejinius metus.

  Popiežiškoji Šeimos taryba atsiuntė šią medžiagą į Lietuvą. Ji gali būti naudojama visus metus atliekant piligrimystę prie Šventųjų durų. Taip pat ši medžiaga bus dalijama vyskupijose ar vietinėse bazilikose, kurios jungsis į šią piligrimystę.

  Prašome kunigų vadovauti šeimų piligrimystei einant pro Šventąsias duris, ypač Šventosios šeimos, Motinos, Tėvo dienomis, šeimos švenčių, santuokos jubiliejų metu.

 • 2016
  sausio
  17

  Šv. Tėvas Pranciškus kviečia paminėti šią dieną kiekvienoje vyskupijoje ir parapijoje, dalyvaujant tiek pabėgėliams, tiek vietinei bendruomenei. Ši diena – Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus dalis.

 • 2016
  sausio
  25
 • 2016
  vasario
  2

  VIEŠPATIES PAAUKOJIMO ŠVENTĖ (Grabnyčios)
  Jubiliejus vienuoliams ir Pašvęstojo gyvenimo metų uždarymas

  Vyskupijose

 • 2016
  vasario
  15

  Pal. Mykolo Sopočkos minėjimas

  14–15 d. RENGINIAI Vilniuje ir Vilniaus r. >

 • 2016
  kovo
  4–5
 • 2016
  kovo
  6

  IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS
  Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis

  Visuotinė malda PDF | Arkiv. G. GRUŠO ir prel. E.PUTRIMO kreipimasis >

 • 2016
  kovo
  25

  Aštuondienio Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje pradžia

  Išsami programa PDF Baigiasi balandžio 3 d.

 • 2016
  balandžio
  24

  Jubiliejus sutvirtinamiesiems

  ...

 • 2016
  gegužės
  6–8

  Nacionalinis Gailestingumo kongresas

  Gegužės 6–8 d. Programa, registracija, savanorystė, leidiniai: WWW.KONGRESAS.LT

 • 2016
  birželio
  3

  ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ
  Šios iškilmės įvedimo 160 metinės ir Jubiliejus kunigams

  Vyskupijose

 • 2016
  liepos
  16

  Jubiliejus pamaldumo Marijai puoselėtojams Marijampolėje (16–17 d.)

  PROGRAMA

 • 2016
  liepos
  26

  Prasideda Jubiliejus jaunimui (liepos 26–31)
  Pasaulio jaunimo dienos Krokuvoje

  Pasaulio jaunimo dienų 2016 svetainė lietuviškai

 • 2016
  rugsėjo
  9

  Jubiliejus ligoniams ir neįgaliesiems Šiluvoje

  SILUVA.LT

 • 2016
  lapkričio
  7
 • 2016
  lapkričio
  13

  XXXIII EILINIS METŲ SEKMADIENIS
  Šventųjų durų uždarymas Lietuvos ir viso pasaulio katedrose bei šventovėse

  (Išskyrus Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventovę)

 • 2016
  lapkričio
  14

  Jubiliejus Gailestingumo darbuotojams ir savanoriams Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventovėje

  PLAČIAU >

 • 2016
  lapkričio
  20

  KRISTAUS VISATOS VALDOVO IŠKILMĖ
  Šventųjų durų uždarymas Šv. Petro bazilikoje Vatikane ir Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventovėje.
  Gailestingumo jubiliejaus pabaiga

  ...