Pranciškaus sveikinimai Žolinės proga. Užuojauta sprogimo Kinijoje aukoms
Ekumeninė Taizé bendruomenė taip pat tarpreliginio dialogo laboratorija
Paminėta šv. Jono Bosko gimimo 200 metų sukaktis
Tęsiasi vajus prieš kryžius Kinijoje: jėga nugriauta virš tūkstančio
Arkivysk. B. Auza: JTO dažnai minima popiežiaus enciklika
Mečetės nėra islamiškos „bažnyčios“: potvarkiai Maroke
Popiežiaus bendroji audiencija. Šventė tai Dievo išradimas
Romoje bus Martyno Liuterio aikštė
Saleziečių jaunimo susitikimas Turine
„Mano dėdė popiežius“
Kardinolas Turkson. Enciklika „Laudato si’“ jau turi poveikį
Pasaulinės taikos dienos tema: Įveik abejingumą ir laimėk taiką
Pranciškus įsteigė „Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną“
Popiežius Pranciškus: Jei širdis uždara, stebuklai nepadės
Pranciškus: Vienintelis būdas laimėti karą – nekariauti
Pranciškus: Nebijokite įtampos gyvenime; ji padeda augti
Prieš 37 metus mirė palaimintasis Paulius VI
Paskelbtas Gailestingumo jubiliejaus himnas
Popiežius Jordanijos vyskupui: Bažnyčia neužmiršta kenčiančių savo vaikų
Popiežiaus sveikinimai Kolumbo riteriams
Jean Vanier: parodyk kitam, kad jis yra vertingas
Bendroji trečiadienio audiencija: antrą sąjungą sudariusieji nėra ekskomunikuoti!
Tarptautinė ministrantų piligrimystė Romoje. Popiežiui ranką paspaudė ir lietuvis
Pranciškus: Patarnavimas prie altoriaus – tikėjimo ir artimo meilės mokykla
Arso klebonas – pavyzdys kunigams Gailestingumo metais
Prasidėjo „Susitaikymo metai“ Afrikoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: Jėzus – dovana ir jos davėjas
Porciunkulės atlaidai Asyžiuje
Boko Haram fundamentalistai nužudė 16 krikščionių
JAV: videorepotažuose makabriškai aptarinėjamas žmogaus embrionų dalių tiekimas
Papildytas Gailestingumo jubiliejaus kalendorius
Romoje vyks tarptautinis ministrantų susitikimas
Visuotiniai atlaidai piligrimams, keliaujantiems šv. Ignaco keliu
Tailande užbaigtas surogatinės motinystės verslas
Vatikane atidaryta paroda apie katalikų ir žydų santykius
Šv. Teresė Avilietė – garbės daktarė
Prekyba žmonėmis: 20 milijonų asmenų, 150 milijardų dolerių
Popiežius jaunimui: Nebijokite santuokos!
Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininko žinia likus metams iki PJD
Romoje susitiks jauni vienuoliai
Sekmadienio vidudienio malda: kiekvienas galime kažkuo pasidalinti
Pranciškus pirmasis įsirašė į Pasaulines Jaunimo Dienas Krokuvoje
Pranciškaus sveikinimai seneliams: jūs prisidedate prie savo šeimos augimo
Arkivyskupas Ganswein: išlaikyti paslaptį apie Benedikto XVI atsistatydinimą buvo sunku
AIDS konferencijos vadovas: popiežius tai supranta; kodėl kai kurie mokslininkai dar ginčija?
Popiežius paminėjo Sirijoje pagrobtąjį jėzuitą ir kitas aukas; pasveikino senelius
Didėja dėmesys popiežiaus kelionei JAV ir Kuboje
Popiežius pasveikino ir suteikė bažnytinę bendrystę naujajam armėnų katalikų patriarchui
Popiežius: Laudato si’ – ne „žalioji“, bet socialinė enciklika
Asios Bibi byla: Aukščiausiasis Teismas sustabdė mirties bausmę
Olandų krikščionių piligrimystė už klimato išsaugojimą
Rekordinės aukos Kirche in Not projektams
Pokalbis su vysk. Arūnu Poniškaičiu, dalyvavusiu vyskupų rekolekcijose
Venesueloje rastas sudegintas pranciškono kūnas
PJD 2016: Lenkijos vyskupijos įkūnys biblines vietas
Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Lotynų Ameriką
Popiežius saleziečiams: Būkite jaunimo tėvai, mokytojai ir bičiuliai
Katalikų ir sekmininkų dialogas: labiau pasitikėti Šventosios Dvasios dovanomis
Popiežiaus žinutės Twitteryje pasiekia 22 mln. žmonių
Greitosios pagalbos sraigtasparniai naudosis Vatikano aikštele
Metai nuo islamistų ultimatumo Mosulo krikščionims: kardas tarp jūsų ir mūsų
Jėzaus krikšto vieta įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą
Dekretas apie Garbingąjį Dievo tarną Andriejų Šeptickį
Pranciškus: Būkime dėkingi Dievui
Maldų savaitės už krikščionių vienybę tekstai sukurti Latvijoje
Anglijos Bažnyčios sinodas ragina pasaulio lyderius spręsti klimato kaitos problemą
Pristatytos Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės finansinės atskaitos
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Kard. Tagle žinia Caritas Internationalis. Link ekologinio atsivertimo
Maldų savaitės už krikščionių vienybę tekstai sukurti Latvijoje
Baigėsi Šventojo Tėvo vizitas Lotynų Amerikoje
Popiežius jaunimui: Tikra laisvė – laisva širdis
Kardinolas Turkson: „Laudato Si“ vaiko akimis – kai viskas susiję
Popiežius homilija sekmadienį. Bažnyčia turi būti svetingi namai
Pranciškaus: Geresnis pasaulis įmanomas, jei nesame abejingi neteisingumui
Pranciškus: Vykdant meilės įsakymą susitapatinti su Jėzumi
„L‘Osservatore Romano“ apie lietuvių katalikų sielovadą užsienyje
Popiežius Pranciškus: Marija visada su Dievo tauta
Popiežius atvyko į Paragvajų
Pranciškaus susitikimas su kaliniais: „Jėzus padeda atrasti prarastą tapatybę“
Pranciškus: Eucharistija - bendrystės Sakramentas
Pranciškus susitiko su Ekvadoro kunigais ir vienuoliais
Kun. F. Lombardi SJ. Popiežius perduoda dialogo, solidarumo žinią
Popiežiaus susitikimas su Ekvadoro visuomenės atstovais
Popiežiaus susitikimas su universiteto ir mokyklos pasauliu Ekvadore
Pranciškus: Kaip būtų gražu, jei visi galėtų gėrėtis, matydami kaip mes vieni kitais rūpinamės
Pranciškus: visi gavome tą patį Krikštą, visi žengiame Jėzaus keliu, visi norime Jėzaus
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje judėjimo ekumeninis susitikimas Vatikane
Prancūzija. Bažnyčia apie surogatinę motinystę: vaikai nėra pirktini objektai
Popiežius emeritas Benediktas XVI paskirtas garbės daktaru
Konferencija apie „Žmones ir planetą“, dalyvaujant „antikapitalistinei eko-kryžeivei“
Pranciškus: kad šeimoje nepritrūktų džiaugsmo vyno
Popiežius Pranciškus Lotynų Amerikoje
Pranciškaus malda Gvajakilio Dievo Gailestingumo šventovėje
Atvykstu kaip Dievo gailestingumo ir tikėjimo į Jėzų Kristų liudytojas
Pranciškus apie padėtį Graikijoje: pirmiausiai apsaugoti žmogaus orumą
Arkivysk. L. Virbalas SJ: „perdaviau popiežiui, kad mums rūpi taika mūsų regione, mūsų aplinkoje“
Popiežius dėkojo Dievui už žydų ir krikščionių dialogo vaisius
Popiežius pasveikino Lietuvos Jaunimo Dienos Alytuje dalyvius
Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje Romoje - ir naujasis Kauno arkivyskupas Lionigas Virbalas SJ
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt