Antradienio ryto Mišias popiežius aukojo už Koptų Bažnyčią ir jos Patriarchą
Popiežius: Klausykime Dvasios; skelbkime tikėjimo konkretumą
Popiežius aplankys iškilių kunigų kapus Italijoje
Popiežius sekmadienį: Gailestingumas – mūsų tikėjimo konkretumas
Jurginės – Popiežiaus vardinės
Popiežius Pranciškus: kankiniai – gyvas Bažnyčios kraujas
Popiežiaus žinia Lenkijos Primui: Perduoti Evangelijos žinią moderniajam pasauliui
Nauji vyskupai Lenkijoje ir Vokietijoje
Popiežius skelbs naujus šventuosius Fatimoje ir Romoje
Popiežius Pranciškus: Jaunimo ugdymas – tai meilės tarnystė
Pranciškus: krikščionybė – ne ideologija, bet tikėjimo kelionė
Benedikto XVI išrinkimo popiežiumi dvyliktosios metinės
Velykų oktavoje – Evangelijos pasakojimai apie Jėzaus Prisikėlimą
Popiežius: Gyvenimas pagal Dvasią - mūsų prisikėlimo pradžia
Popiežiaus Velykinis sveikinimas: Taikos mūsų dienoms!
Velykų Vigilija: įžengėme į kapą, išeikime iš jo, pamatykime naują aušrą
Bažnyčių vadovų sveikinimai Velykų proga: Gyvenimas stipresnis už mirtį
Pranciškaus malda po Kryžiaus kelio: gėda ir viltis
Kryžius yra ne „prieš“ pasaulį, bet „už“ pasaulį
Patriarchas Sako: Tikėjimas į Kristų stipresnis už neapykantą ir terorizmą
Kryžiaus kelio Koliziejuje istorija
Didysis penktadienis
Popiežius Pranciškus pasveikino Popiežių emeritą
„Mes, kunigai, turime tarnauti“. Popiežiaus interviu italų dienraščiui
Krizmos Mišios: Evangelijos malonės – Tiesa, Gailestingumas, Džiaugsmas
Po žudynių koptai skelbia maldos ir susitelkimo Velykas
Popiežius melsis už naujuosius kankinius
Bendroji audiencija. Kryžius – mano viltis
Kryžiaus kelias – daug daugiau nei nekaltai pasmerkto mirti atminimas
Popiežius sergantiems vaikams: šeimoje svarbus kiekvienas!
Popiežius: biotechnologijos privalo tarnauti žmogui
Kodėl atakuojami Egipto krikščionys? Popiežius kelionės neatšaukia
Velykų dieną popiežiui emeritui sukaks 90 metų
Auga katalikų skaičius pasaulyje
Baigėsi sielovadinė vizitacija Medžiugorje. Dvasiniai vaisiai akivaizdūs
Popiežius susitiko su visų pranciškonų vadovais
Pasikėsinimai į koptų bažnyčias Egipte. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: Jėzus nesiūlo iliuzijų, bet kviečia kartu su juo nešti kryžių
Popiežius dalyvavo Romos jaunimo maldos budėjime
R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
Ryto homilija: pažvelkime į Dievo ištikimybę, atraskime džiaugsmą
Popiežius Velykų tridienio apeigas pradės pataisos namuose
Trečiadienio katechezė: sugebėsime atleisti, jei širdyje bus vietos Viešpačiui
Šventojo Tėvo maldos intencija balandžiui: melskimės už jaunimą
Popiežius Pranciškus: kiekvienas gali kažką duoti
Popiežiaus homilija. Kas man kryžius?
Popiežiaus homilija. Ne įstatymo raidė, bet gailestingumas
Šventovių reikalai perduoti Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai
Bažnyčia ir jaunimas Europoje. Popiežiaus sveikinimas
Popiežius meldėsi už 2012 m. žemės drebėjimo Italijoje aukas
Popiežius meldžiasi už stichinių nelaimių, karų ir neramumų aukas
Popiežius Karpyje: Nuriskime nuo širdies akmenį, kuris neleidžia Jėzui įeiti
Dvyliktosios šv. popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinės
Popiežius priėmė ispanų kolegijos bendruomenę
Gavėnios pamokslas Vatikane. Amžinybė – Dievo buvimo būdas
Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą
Popiežius Pranciškus: „Šeima – iš meilės, meilei ir meilėje“
Pranciškus: Kristaus akimis žvelgti į vargstančią žmoniją
Popiežiaus homilija. „Viešpatie, ar nenusivylei manimi?“
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas visada įvykdo savo pažadus
Popiežius susitiko su Irako religinių bendruomenių atstovais
Popiežiaus liturginis kalendorius iki Velykų „Urbi et orbi“
Tęsiama Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti
Popiežius parašė žinią Pasauliniam Šeimų susitikimui
Pranciškus: Jėzus išgydo ir suteikia išganymo džiaugsmą
Nepilnamečių apsaugos komisija baigė susitikimą
Sekmadienio vidudienio malda: ir mes buvome „akli nuo gimimo“
Popiežius Milane: Dievas eina mūsų miestų gatvėmis, ieško tikėti gebančių širdžių
Pranciškus ES lyderiams: kad ateitis nebūtų senatvė, nuovargis ir baimė
R. Cantalamessa: mirtis yra „gimimas“ ir „krikštas“
Rusijos katalikų vyskupai atveria kelią nuolatiniams diakonams
Svarbus ES Teisingumo Teismo sprendimas religijos laisvės srityje
Pranciškaus Vidudienio malda Milane: melskitės už mane!
Popiežius Milane: Tikėjimas turi persmelkti žmogiškus procesus, tačiau juose neištirpti
Popiežius atvyko į Milaną. Apsilankymas periferiniame rajone
Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų
Pranciškus: Ar tikrai klausomės Dievo Žodžio?
Popiežiaus bendroji audiencija. Ištvermė ir paguoda
Popiežius Milane pravers langą į izoliuotą kalinių pasaulį
Popiežius „skaitmeniniame kontinente“
Popiežius žinia jaunimui. Geros kelionės į 2019 PJD!
Popiežius: Klausykla – ne valykla; reikia gėdytis nuodėmių
Salvadoro vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: Ruandoje Bažnyčia buvo išdavusi savo evangelinę misiją
Dvi dienos Fatimoje: Pranciškaus kelionės programa
Popiežiaus homilija. Šv. Juozapas temoko mus svajoti
Popiežius sekmadienio vidudienį. Atsiminkime Krikštą
Balandžio pabaigoje popiežius keliaus į Egiptą
Atgailos liturgija Šv. Petro bazilikoje
Trys Pranciškaus patarimai nuodėmklausiams
Gavėnios pamokslas. Tikiu Jėzų – Dievą, gimusį, bet nesukurtą
Keli popiežiaus Pranciškaus pontifikato pjūviai
Lenkijos vyskupai paragino iškelti ES kūrėjus į Altorių garbę
Tarp bendrosios audiencijos dalyvių – ministras L. Linkevičius
„24 valandos Viešpačiui“ Vatikane – jau šį penktadienį
„Netikros žinios“ ir socialiniai tinklai
Prasidėjo Kanados vyskupų vizitai Ad limina
Popiežių aplankė naujasis Libano prezidentas
Popiežiaus homilija. Ką jaučiu sutikęs išmaldos prašantį žmogų?
Popiežiaus sveikinimas Gailestingumo draugijoms, įsteigtoms šv. Vincento Pauliečio
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt