KATALIKAI.LT  
 
 
  
 

ARTUMA: Būkime drauge ir ateinančiais metais!
Popiežiaus PRANCIŠKAUS kreipimasis į Europos Tarybą (Strasbūras, 2014-11-25)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS kalba Europos Parlamente (Strasbūras, 2014-11-25)
Gruodžio „Artuma“: geisti svetimo ar džiaugtis tuo, ką turiu?
2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų kongregacija. Aplinkraštis pašvęstiesiems ir pašvęstosioms artėjant prie Pašvęstajam gyvenimui skirtų metų „Džiaukitės...“
Kalėdinė „Bitutė“ skelbia komiksų konkursą
2014–2015 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS paraginimą apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje EVANGELII GAUDIUM. Ieškokite katalikų knygynuose.
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
ALFA kursų tvarkaraščiai

Betanijos bendruomenė kviečia į Naujų metų rekolekcijas
Lapkričio 30 – vasario 5 d. XIII Katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo“ Birštono sakraliniame muziejuje
Gruodžio 19 d. Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas“ (LRS Konstitucijos salėje, registracija iki gruodžio 17 d.) PDF
Sausio 4 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė JPG
Sausio 10 d. ŠEIMOS FESTIVALIS Vilniuje
Prieškalėdiniai muzikos, maldos ir susitikimai ketvirtadieniais Kaune „Kad šviestų širdys, ne tik eglės“ (gruodžio 4, 11 ir 18 d.)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2014-11-28
Lapkričio 1 – sausio 10 d. nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Šeimos metų proga VILNIAUS arkivyskupijoje
 
     
   
     
 
Popiežiui Pranciškui 78 metai
Ataskaita po moterų vienuolijų JAV vizitacijos
Popiežius Pranciškus: Viešpats išgelbės atgailaujančias, juo pasitikinčias širdis (+video)
Popiežiaus vadovaujamų kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka
Popiežius Pranciškus televizijos darbuotojams: Kalbėkite drąsiai, atvirai ir nuoširdžiai (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Išorinis griežtumas išduoda netvirtą širdį (+video)
Popiežius sekmadienio vidudienį: Jau dabar esame apdovanoti tikru džiaugsmu (+video)
Popiežius Pranciškus: Žmogus su negalia yra pilnateisis visuomenės narys (+video)
T. R. Catalamessa II Advento pamokslas: taika kaip uždavinys
Romoje vyko Europos jaunimo sielovados suvažiavimas. Pokalbis su jame dalyvavusiais Lietuvos atstovais
JAV katalikų lyderiai po senato ataskaitos apie CŽV: tai neturi pasikartoti
Popiežiaus atstovas dalyvavo Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios atgimimo jubiliejuje
 
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija II Advento sekmadienį
LVK plenarinis posėdis (2014 12 04)
Šv. Pranciškaus Ksavero šventė Kaune. Jėzaus Draugijos atsikūrimo 200-ųjų metinių paminėjimas
Ugdymo seminaras „Sekuliaraus pasaulio grėsmių akivaizdoje“
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo dienoje – paraginimas būti žmonijos dalimi, kuri budi ir laukia Dievo atėjimo
Kauno seserys benediktinės atšventė vienuolyno 390 metų jubiliejų
Caritas pradėjo adventinę akciją „Gerumas mus vienija‘‘
Tarptautinė konferencija Kaune: įžvalgos apie darnios asmenybės ugdymą
Vysk. Liongino VIRBALO homilija pradedant Pašvęstojo gyvenimo metus
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Marijos diena Šiluvoje
Seminaras Kauno arkivyskupijos jaunimo grupių vadovams
Kunigų konferencijoje Panevėžyje kalbėta apie Vyskupų Sinodą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas 2014-12-03
Seminaras tikybos mokytojams „Animacija tikybos pamokoje“ Marijampolėje
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre diskutuota apie paslaugų teikimo neįgaliam vaikui galimybes
Konferencija „Santuoka – dovanos ir iššūkiai: kaip juos įveikti“ Marijampolėje
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Seminaras katechetams Kaune apie socialinį vaikų ir paauglių ugdymą
 
Kauno kunigų seminarijos pirmakursių išvyka į Šiluvą
Kandidatų į diakonato ir kunigystės šventimus skyrimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Miesto misijų vakare Kaune – kvietimas dėkoti Dievui už gyvenimo dovanas
Adventinis vakaras Jono Pauliaus II piligrimų centre
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios jubiliejus
Kauno arkikatedroje – lektorių skyrimai kandidatams į nuolatinius diakonus bei skyrimai seminaristams rengtis diakono bei kunigo tarnystei (2014 12 07)
Diakono šventimai Kauno Šv. Jurgio (Kankinio) bažnyčioje (2014 12 06)
Misijos Vilniaus Žvėryno Švč. M. Marijos Nekalotojo prasidėjimo parapijoje
Negalia neapriboja kūrybingų žmonių
Adventinis renginys Dainų progimnazijoje
  daugiau   daugiau
Psichoterapeutas Christophe‘as André: „Naujos komunikacijos priemonės nuolat mus atima iš mūsų pačių“ (bernardinai.lt)
Stephenas Baskerville'is. Kodėl mes pralaimime kovą dėl santuokos (www.propatria.lt)
Mark Lee Hunter. Žiniasklaidai reikia ne objektyvumo, o skaidrumo (bernardinai.lt)
Algirdas Toliatas. Kelionė į šventovę, per šventovę ir iš šventovės (Vatikano radijas)
Jean-Luc Marion. Ne skurdas, bet vergovė
Roger Scruton. Kodėl reikalingos tautos? (I)
Bernard Noël. Prarandama prasmė (bernardinai.lt)
Artūras Lukaševičius. Rengimas sakramentams: atsivertimas ar skiepas nuo Kristaus? (bernardinai.lt)
Artūras Lukaševičius. Kokia evangelizacija reikalinga šiandien?
Gintautas Vaitoška: Gydant depresiją psichologai ir sielovadininkai turėtų dirbti išvien (bernardinai.lt)
Vygantas Malinauskas. Kaip kalbėti apie katalikiškas vertybes viešumoje (bernardinai.lt)
Radvilė Morkūnaitė. Diskusija dėl žemės pardavimo užsieniečiams pavėluota, tačiau būtina (bernardinai.lt)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Gruodis  2014»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2014 12 21
IV advento sekmadienis
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt