KATALIKAI.LT  
 
















 
 



















 
 

Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-01-21)
Medžiaga 2018-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems metams (iš „Bažnyčios žinios“, 2017 Nr. 12) PDF || DOCX
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ. Kard. V. Sladkevičius ir KGB archyvai (bernardinai.lt)
Jaunimas ir Bažnyčia: permąstyti komunikaciją (bernardinai.lt)
„Šventadienio mintys“: keletas štrichų kaip Bažnyčia atspindima Lietuvos žiniasklaidoje
Sausio-vasario „Bitutėje“ – Lietuvos šimto metų gimtadienis ir nekasdieniai susitikimai
Sausio ARTUMA: kaip Šventoji Dvasia tampa ASMENIU mūsų gyvenime?
MALDOS INTENCIJOS Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga (2017 m. gruodis – 2018 m. gruodis, PDF)
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos Katalikų Bažnyčios socialiniam mokymui skirtą leidinį DOCAT („Ką daryti?“)
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai

Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkursas (iki vasario 16 d.)
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio mirties liturginis minėjimas ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija Marijampolėje PDF
Sausio 28 d. Atsinaujinimo diena Kaune „TĖVO ŠIRDIS“ (skirta krikščionių vienybei)
Vasario 3 d. tarptautinė mokslinė konferencija skirta artėjančiam Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 m. jubiliejui „Ne save pačius skelbiame“ (2 Kor 4, 5)
Vasario 6–7 d. Padėkos už palaimintojo Teofiliaus beatifikaciją piligrimystė į Romą
Vasario 10 d. Jaunimo susitikimų diena „SROVĖS NEŠAMI“ Kaune
Vasario 17 d. Ateitininkai kviečia į Valstybės atkūrimo dienos labdaringą pokylį PDF
 
     
   
     
 
Popiežius Čilėje: Jei nori būti laimingas, stenkis, kad ir kiti būtų laimingi
Pirmieji popiežiaus Pranciškaus žingsniai ir žodžiai Čilėje
Popiežius ragina skubiai siekti branduolinio nusiginklavimo
Popiežius Pranciškus išvyko į Lotynų Ameriką
„Devynios dienos už gyvybę“ JAV
Popiežius paragino tikėjimo kelyje atgaivinti susitikimą su Jėzumi
Popiežius: Kristus yra durys visiems: tiek vietiniams, tiek ateiviams
Popiežiaus ryto Mišios: melskimės drąsiai
Michael Czerny SJ. Migracija turi būti pasirinkimas, o ne būtinybė
Katalikų vyskupų solidarumo piligrimystė į Jeruzalę
Alepo katalikų metropolito rūpestis: kaip įtikinti išvykusius, kad sugrįžtų
Popiežius aukos „Salus populi romani“ perkėlimo šventės Mišias
Pasaulinei Bažnyčių tarybai šiemet sukanka 70 metų
Kardinolas Tagle: Užmiršti tarnavimo Dievui svarbą reiškia eiti klaidingu keliu
Kard. Parolin. Kas svarbiausia Bažnyčios gyvenime šiais metais?
Popiežiaus katechezė apie Mišių Garbės himną ir Pradžios maldą
Popiežius: Vis labiau skverbiasi atmetimo kultūra
Vyskupai apie Korėjų viršūnių susitikimą: „Esame viena tauta, šeima“
 
LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d.
LVK plenarinis posėdis (2018-01-15)
Arkivysk. P. R. GALLAGHERIO pamokslas Sausio 13-osios šv. Mišiose Vilniaus katedroje
Palaimintojo Teofiliaus litanija
Sausio 13-osios šv. Mišių Vilniaus Katedroje įrašas
Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija (2018-01-13; LRS Youtube)
Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus arkivyskupo Polo Richardo Galagerio kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime (lrs.lt)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIUS kalba Sausio 13-ąją LR Seime
Sausio 13-ąją Šiluvoje – malda už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus
Sausio 13-osios dienos minėjimuose – Šventojo Sosto diplomatijos vadovas
Vysk. Darius Trijonis: Noriu eiti į žmones atvira širdimi
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje vėl vyks sielovadinė ir socialinė veikla
Šiauliuose vyko Septynioliktoji vyskupijos šeimų šventė
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija teikiant kunigystės šventimus Kauno arkikatedroje bazilikoje
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Dievo Tarno kun. Pranciškaus Budrio minėjimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptarti pastoraciniai klausimai
Moksleiviai dalyvavo kūrybinio dailyraščio konkurse „Geroji žinia“
Vilniaus arkivyskupijoje įsteigti du pastoraciniai regionai
Praktinis seminaras apie prekybą žmonėmis
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta šeimų sielovada
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 74-ųjų kankinystės metinių minėjimas
Trys karaliai aplankė Šiaulių vyskupą
Kauno arkikatedroje Įšventinti du nauji kunigai
Naujuosius metus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo Biblijos pažinimo seminaru
Jaunieji Kauno piligrimai dalyvavo Emanuelio bendruomenės susitikime Budapešte
2017-ieji Kauno arkivyskupijoje
 
ALFA kursas kariams
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ pristato 2018 m. naujienas
Kauno kunigų seminarija sveikina kunigų šventimus priėmusius V. Lizdenį ir E. Vasiliauską
Sausio-vasario „Bitutėje“ – Lietuvos šimto metų gimtadienis
Šv. Kalėdas pasitiko tarnaujantieji Kauno regiono statutinėse struktūrose
Kauno klinikų Šv. Luko koplyčiai įteikta unikali dovana
Pas Viešpatį iškeliavo ses. Jadvyga Birutė Demkutė FMA (1924-2017)
Giedriaus Bakūno MIC diakonystės šventimai
Įvilktuvės Vilniaus kunigų seminarijoje
Šeduvoje duris atvėrė Teofiliaus Matulionio piligrimų namai
LKMA Mažoji akademija kviečia į studijas
Keliauti pas Trakų Dievo Motiną kviečia „Magnificat vaikams“ knygelė
  daugiau   daugiau
Pranciškaus susitikimas su pasaulietinės ir katalikiškos žiniasklaidos atstovais
Francesco Coccopalmerio. „Lydėti, įžvelgti ir įtraukti silpnumą“ Apie Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia sk. 8 („Naujasis židinys-Aidai“, 2017/5)
Kuo įdomus popiežiaus Pranciškaus interviu su ateistu prancūzų sociologu (bernardinai.lt)
Saulena Žiugždaitė. Ar įmanoma krikščioniška žurnalistika (bernardinai.lt)
Peter Kreeft. Džiaugsmas (bernardinai.lt)
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė: šventi paveikslai yra iššūkis menininkų puikybei (bernardinai.lt)
Kard. Angelo Amato: „Mylėkite šiuolaikinę kultūrą, gyvenkite laisve, būkite šventi“ (bernardinai.lt)
Rosita Garškaitė,Jörg Wiegratz. Sukčiai, kapitalizmas ir kas bendra tarp Europos ir Afrikos (bernardinai.lt)
Rolf Dobelli: Lankstumo spąstai (bernardinai.lt)
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Situacijos – naujos, vaistai – seni?
Šiuolaikinės stabmeldystės formos (bernardinai.lt)
T. Džiudženoglu ir K. Zanussis. Globalaus pasaulio grėsmės ir baimės (diskusija publikuota bernardinai.lt)
Kardinolas Kasper. Konferencija apie gailestingumą: atmerkime akis (Vatikano radijas)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Sausis  2018»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2018 01 18–25
Maldos už krikščionių vienybę savaitė
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt