KATALIKAI.LT  
 
 
 


 
 
 
Apaštališkasis popiežiaus PRANCIŠKAUS apsilankymas LIETUVOJE 2018 m. rugsėjo 22–23 d. (EIS; programa su nuorodomis į kalbas, homilijas, maldas ir susijusią medžiagą)
Apaštališkasis popiežiaus PRANCIŠKAUS apsilankymas LATVIJOJE ir ESTIJOJE 2018 m. rugsėjo 24–25 d. (EIS; programa su nuorodomis į popiežiaus kalbas ir homilijas)
 
  daugiau  
   

Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį pasirašė Popiežius PRANCIŠKUS ir Didysis Al-Azhar imamas (Abu Dhabi, 2019-02-04)
5 GYVO MALDOS GYVENIMO BRUOŽAI (bernardinai.lt)
Lietuvos Caritas linki išgyventi Gavėnią dėkojant, atsiprašant, keičiant! Pradedam „2019 Gavėnios kelionę į Naująją Jeruzalę“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 2019 m. gavėniai „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)
Kovo ARTUMA: šiandienos šventieji, arba Apie šventus mūsų „nešventus“ darbus ir mus, juos dirbančius
Pavasariškas žurnalo vaikams ,,Bitutė” numeris jau skuba pas vaikus!
Sielovados pasiūlymas 2019: KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI (kovo mėnesio medžiaga)
Katalikų interneto tarnyba papildomai išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA. Ieškokite katalikų knygynuose.
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkąjį paraginimą apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje GAUDETE ET EXSULTATE. Ieškokite katalikų knygynuose.
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai

Kovo 23 d. LR Prezidento rinkimų debatai „Krikščioniškas rentgenas“ Klaipėdos LCC universitete
Kovo 29–30 d. 24 valandos Viešpačiui „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Vilniaus Arkikatedroje
Kovo 30 d. Palaiminimų šeštadienis Šilalėje
2019 m. Gavėnios rekolekcijos KAUNO bažnyčiose PDF
Kovo 30 d. Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas Vilniuje
 
     
   
     
 
Prieš šešerius metus Pranciškus pradėjo popiežiaus tarnystę
Nors popiežius nepriėmė atsistatydinimo, kard. Barbarin traukiasi iš pareigų
Septyni Rumunijos vyskupai pripažinti kankiniais
Popiežiaus audiencija kamiliečiams. Nėra krikščionybės be švelnumo
Popiežius prašo priešintis korupcijos vėžiui teisėtumo kultūros ugdymu
Popiežius sekmadienio vidudienį: mūsų tikslas – Kristaus veido šviesa
Popiežiaus homilija. Sekime Dievo gailestingumu
Kardinolas Barbarin įteikė atsistatydinimo iš Liono metropolito pareigų prašymą
Popiežius nori aplankyti Pietų Sudaną
Popiežiaus audiencija Italijos kooperatyvų konfederacijai
Baigėsi popiežiaus gavėnios rekolekcijos
Pranciškaus malda už žuvusius per teroristinę ataką Naujojoje Zelandijoje
Pirmasis gavėnios pamokslas Vatikane. „Palaiminti tyraširdžiai“
Rasistų teroras mečetėse. „Dievas įgaliojo vykdyti teisingumą, o ne griauti.“
Libano krikščionių ir musulmonų jaunimas kartu švęs Apreiškimo Marijai šventę
 
Marijos diena Šiluvoje: atgaila ir atsivertimas gali pakeisti mūsų gyvenimo istoriją
LVK plenarinis posėdis (2019 m. kovo 7–8 d.)
Arkivysk. G. GRUŠO pamokslas Kovo vienuoliktąją
Apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija arkikatedroje Kovo 11-ąją
Arkivyskupo Liongino VIRBALO kreipimasis
Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl arkivyskupo Liongino VIRBALO atsistatydinimo ir vysk. Algirdo JUREVIČIAUS paskyrimo apaštališkuoju administratoriumi
Laiškas Maldos už pasaulio lietuvius dienai (2019-03-03)
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo spaudos konferencija (MR audioįrašas, 2019-02-25)
Arkivysk. G. Grušas: nukentėjusiuosius raginame netylėti
LVK pranešimas spaudai (2019-02-25). Arkivyskupas G. GRUŠAS: net ir vienas išnaudojimo atvejis yra per daug
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Vysk. emerito Juozo Žemaičio MIC vyskupystės 30 metų jubiliejus
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono dvidešimtmečio šventė Krekenavoje
Panevėžio Vyskupijos katechumenų vardų įrašymo apeigos
Kaišiadoryse paminėtos vysk. J. Matulaičio kunigystės sukaktys
Kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai
Kupiškio parapijoje pašventina koplyčia
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta pastoracinių tarybų veikla
Šeimos centre prasidėjo seminarų ciklas sužadėtinių grupių vadovams
Apaštalinio Nuncijaus vizitas Telšiuose
Kunigų susirinkimo apžvalga
Pelenų dieną arkikatedroje – raginimas malda, pasninku, išmalda atsigręžti į Dievą
Atgarsiai iš atsinaujinimo dienos „Nebijok šventumo“
 
Lietuvos KOP jubiliejinė piligrimystė į Romą
Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas
Šiluva Tarptautiniame religinio turizmo renginyje Fatimoje
300 jaunuolių dalyvavo Sutvirtinamųjų dienoje „Užtvirtink“ Kaune
Šeimos gerovei neabejingos Klaipėdos organizacijos vienijosi forume „Update! #Bendrystė“
Žagarėje vyko katalikiško jaunimo savaitgalio rekolekcijos „Stipriau už neapykantą“
Aukštųjų mokyklų dėstytojų susitikimas akademinio sąžiningumo tema
Lietuvos jaunimo dienos 2020-aisiais vyks Šiauliuose
Knygos ir filmo „Gulago partizanai“ pristatymas
Pažintis su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu Kaune vartant naują fotoalbumą
  daugiau   daugiau
Marius Jonaitis. Vienuolė, nutapiusi identišką Aušros Vartų Mariją (bernardinai.lt)
Alvydas Jokubaitis. Šalkauskis juokiasi iš mūsų
Kodėl mus vis labiau kamuoja perdegimo sindromas? („Magnifcat“)
Musulmonų integracija Lietuvoje ir Europoje (bernardinai.lt)
Michaelas Cookas. Ar tikrai transhumanizmas – pavojingiausia idėja pasaulyje? (y-news.lt)
Saulena Žiugždaitė. Ar įmanoma krikščioniška žurnalistika (bernardinai.lt)
Peter Kreeft. Džiaugsmas (bernardinai.lt)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Kovas  2019»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019 03 25
VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI

2019 01 11
Mirė kun. jubil.
Aleksandras POČIULPIS
(1924–1970–2019)
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt