KATALIKAI.LT  
 
 
  
 

Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2018 m. gavėnios proga „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12)
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido naują knygą – Popiežius Pranciškus. „Kai meldžiatės, sakykite TĖVE MŪSŲ“
Vyksta Šv. Kristoforo orkestro ir Lietuvos „Carito“ paramos Ukrainos vaikams akcija
Vasario ARTUMA: apie išlaisvinančią Dvasią, apie žmogaus ir Lietuvos laisvę
Sausio-vasario „Bitutėje“ – Lietuvos šimto metų gimtadienis ir nekasdieniai susitikimai
MALDOS INTENCIJOS Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga (2017 m. gruodis – 2018 m. gruodis, PDF)
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai

Vasario 23-ąją, šį penktadienį, Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką
Vasario 22–25 d. Katalikiška žiniasklaida laukia jūsų Vilniaus knygų mugėje 2018!
Vasario 23–25 d. Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
     
   
     
 
Gavėnios rekolekcijos. Meditacija apie „troškulio mokslą“
Popiežius sekmadienio vidudienį: Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas
Per teroristinį aktą Dagestane žuvo penkios moterys ortodoksės
Pranašo Danieliaus kapas Uzbekistane
Bendras Suomijos katalikų ir liuteronų dokumentas apie Bažnyčią, Eucharistiją, kunigystę
Romoje pagerbtas signataras prel. Kazimieras Šaulys
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Popiežiaus seminaristams: nesigailėdami praeities žvelkite į ateitį
Popiežius paskyrė Nepilnamečių apsaugos komisijos narius
Kovo 19-24 Vatikane vyks priešsinodinis jaunimo susitikimas
Popiežiaus liturginis kalendorius
Popiežiaus homilija. Pasninkas – ne tam, kad kiti matytų
Popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos kunigais ir diakonais
Popiežiaus katechezė: tikėjimas gimsta ne iš vaizduotės, o iš klausymo
Socialiniai tinklai: veltui gaištamas laikas ar bendrystė?
Maldos ir pasninko diena už taiką: tikimasi ir kitų religijų dalyvavimo
Katalikiška žiniasklaida. Šv. Pranciškaus Salezo dienos Lurde
 
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Vasario 16-ąją Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Arkivyskupas G. GRUŠAS: Valstybė yra bendrasis gėris, tačiau ji kyla iš asmeninės atsakomybės
Vasario 16-ąją – Padėka Dievui už Nepriklausomybės šimtmetį Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ sveikinimas LIETUVOS valstybės atkūrimo šimtmečio proga
Lietuvos vėliavos spalvomis nušvis Vilniaus katedros varpinė
Malda už Lietuvą Šiluvoje
Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose Trakuose, Trakų bazilikoje šv. Mišiose, kuriose Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Mirė Panevėžio vyskupas emeritas teol. lic. JUOZAS PREIKŠAS (1926-1951-1984-2018)
Lietuvių Padėkos dovana popiežiui Pranciškui
LVK sekretoriato informacija apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių pirmąjį Gavėnios penktadienį, 2018 m. vasario 16 d.
LVK plenarinis posėdis (2018-01-15)
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas – homilija „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme!“
40-ties valandų Švč. Sakramento adoracija Lietuvos šimtmečiui
Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“ Kaune
Pelenų diena arkikatedroje – su Dievo meilės liudijimo vakaru
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO pamokslas Pelenų dieną (video)
Pasaulinė ligonių diena Šiaulių vyskupijoje
Kaune atsisveikinta su a. a. vysk. Juozu PREIKŠU
„Marijos radijo“ padėkos Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta sielovados situacija mieste
Pirmajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – atsivertimo ir motyvacijos temos
Padėka pašvęstiesiems Kristaus Paaukojimo šventėje
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje
 
Atsisveikinimas su A†A mons. Kazimieru Senkumi Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Kauno kunigų seminarijoje – dail. V. Varno dailės darbai
Pravieniškių pataisos namuose baigtas ALFA kursas
Šv. Valentino globos meldžiant. Epilepsija – 20 tūkst. žmonių kasdienybė Lietuvoje
Sakralinė muzika ir poezija „Viešpaties lelija“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
Šimtmečio "skersvėjis" Kauno kunigų seminarijoje
Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“ Kaune (teisioginės transliacijos įrašas)
Prelato V. S. Vaičiūno Naujų knygų pristatymo vakaras
Knygų mugėje – Kauno bažnyčios interaktyviajame terminale, seserys benediktinės apie pal. Teofilių, leidyklų derlius
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Tarptautinė mokslinė konferencija „Ne save pačius skelbiame“
Nauja lietuvių pamėgto sielovadininko J. Philippe’o knyga
  daugiau   daugiau
Pranciškaus susitikimas su pasaulietinės ir katalikiškos žiniasklaidos atstovais
Francesco Coccopalmerio. „Lydėti, įžvelgti ir įtraukti silpnumą“ Apie Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia sk. 8 („Naujasis židinys-Aidai“, 2017/5)
Kuo įdomus popiežiaus Pranciškaus interviu su ateistu prancūzų sociologu (bernardinai.lt)
Saulena Žiugždaitė. Ar įmanoma krikščioniška žurnalistika (bernardinai.lt)
Peter Kreeft. Džiaugsmas (bernardinai.lt)
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė: šventi paveikslai yra iššūkis menininkų puikybei (bernardinai.lt)
Kard. Angelo Amato: „Mylėkite šiuolaikinę kultūrą, gyvenkite laisve, būkite šventi“ (bernardinai.lt)
Rosita Garškaitė,Jörg Wiegratz. Sukčiai, kapitalizmas ir kas bendra tarp Europos ir Afrikos (bernardinai.lt)
Rolf Dobelli: Lankstumo spąstai (bernardinai.lt)
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Situacijos – naujos, vaistai – seni?
Šiuolaikinės stabmeldystės formos (bernardinai.lt)
T. Džiudženoglu ir K. Zanussis. Globalaus pasaulio grėsmės ir baimės (diskusija publikuota bernardinai.lt)
Kardinolas Kasper. Konferencija apie gailestingumą: atmerkime akis (Vatikano radijas)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Vasaris  2018»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt