KATALIKAI.LT  
 
 
  
 

2015 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: viską metė ir nuėjo su Jėzumi
Pasirodė jubiliejinis – trisdešimtasis žurnalo KELIONĖ su BERNARDINAI.LT numeris
2015 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos (pildoma)
2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
2014–2015 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
ALFA kursų tvarkaraščiai

Liepos 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
Liepos 3–7 d. VI sakralinės muzikos chorų festivalis-konkursas „Laudate Dominum“ (Vilnius, Trakai)
Liepos 1–31 d. Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Šiaulių vyskupijos bažnyčiose PDF
Birželio 29 – liepos 2 d. Europos Vyskupų Konferencijų už migrantų sielovadą atsakingų vyskupų ir atstovų susitikimas Vilniuje „Migrantai ir pabėgėliai: daugiau nei būtinybė“
Liepos 1–12 d. ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS atlaidai
Liepos 5–12 d. Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai MARIJAMPOLĖJE
Liepos 25–26 d. KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI
 
     
   
     
 
Pranciškus apie padėtį Graikijoje: pirmiausiai apsaugoti žmogaus orumą
Arkivysk. L. Virbalas SJ: „perdaviau popiežiui, kad mums rūpi taika mūsų regione, mūsų aplinkoje“
Popiežius dėkojo Dievui už žydų ir krikščionių dialogo vaisius
Popiežius pasveikino Lietuvos Jaunimo Dienos Alytuje dalyvius
Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje Romoje - ir naujasis Kauno arkivyskupas Lionigas Virbalas SJ
Sekmadienio Vidudienio malda: „Tikėjimas suteikia pilnatvę mūsų žmoniškumui“
Popiežius Pranciškus: Tėvo meilė leidžia atrasti Jėzaus veidą kiekviename brolyje
JAV vyskupai: sprendimas dėl santuokos tarp tos pačios lyties asmenų – tragiška klaida
Popiežius priėmė Konstantinopolio patriarchato delegaciją
Popiežiaus potvarkis, liečiantis Šventojo Sosto komunikacijos priemonių reformą
Reikšmingas Šventojo Sosto ir Palestinos valstybės susitarimas: pavyzdys kitiems
Pranciškaus homilija apie krikščionišką artumą
 
Rugpjūčio paskutinį šeštadienį Lietuvos broliai seserys vienuoliai kviečia į šventę, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams
Iškilmingai pradėta švęsti 2015 m. Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Lietuvoje pasirašytas memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“
LVK plenarinis posėdis (2015 06 30)
Migrantai ir pabėgėliai: daugiau nei būtinybė
LVK Pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO kreipimasis dėl naujos redakcijos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO homilija LJD2015 pagrindinėse šv. Mišiose
LJD lobio paieška baigta – lobis atrastas!
Vilniuje vyko XXIII Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas
Dėkojame už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS tarnystę (video)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje: „Esu labai dėkingas visiems“
Šv. Jono Gimimo iškilmėje – padėka Dievui už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ tarnystę
Paskelbta popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato si‘ („Būk pagarbintas“) apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais
Popiežius PRANCIŠKUS naujuoju Kauno arkivyskupu paskyrė vyskupą Lionginą VIRBALĄ SJ
Caritas Lietuvoje skelbia PARAMOS AKCIJĄ Nepalo žmonėms
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Vilniaus arkivyskupija pasitinka į Lietuvą atvykstančias Irako krikščionių šeimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie egzorcizmus
Alytaus miesto misijos
Prof. Boguslavas Gruževskis Šiaulių vyskupijos kunigų permanentiniame susirinkime kalbėjo apie skurdo problemą
Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo vigilija: institucijų, bendruomenių padėka už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus tarnystę, krikščioniškos muzikos koncertas bei adoracija už arkivyskupiją
Kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre užsiėmimus baigė išsiskyrusiųjų sielovados grupė
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Tradicinė Telšių vyskupijos ministrantų stovykla Žemaičių Kalvarijoje
Įvyko Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Švęsta Vilkaviškio vyskupijos globėjo iškilmė
Marijos diena Šiluvoje: malda už tremtinius ir Lietuvą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos
Paskirtojo Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo kreipimasis (2015-06-12)
 
Gyvo garso ir liudijimo vakaras su „Marijos radiju“: Džiazo muzikantas, kunigas, vienuolis Tėvas Stan FORTUNA, CFR iš Niujorko, JAV (video)
Miesto misijų vakare – malda už Kauną, arkivyskupiją, jos ganytojus
Kauno kunigų seminarijos Šv. Jono Krikštytojo vigilijos ir iškilmių Kaune fotoreportažas
Kun. Luko Laniausko SJ šventimų iškilmės Čikagoje, JAV
Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės tarnystė Palangos bažnyčioje
Alytaus miesto dienos pradėtos šv. Mišiomis
Misijų vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – susitikimas kun. Arnoldu Valkausku: kuo pavojingas Haris Poteris?
Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės Sutvirtinimo šventė arkikatedroje
Naujas „Teesie“ numeris: apie tėvynę – tiek žemiškąją
Festivalis „Dievas yra meilė 2015“ baigėsi: ar Lietuvai reikalingos tyros širdys?
KTU sielovados komandos ir draugų žygis iš Kauno į Šiluvą
  daugiau   daugiau
Roger Scruton: Tai, kas ne­par­duo­da­ma (bernardinai.lt)
Diana Adomaitienė OFS: „Krikščioniškai žiniasklaidai pritrūksta sveikų ribų“
Norbert Bolz. Dėmesio vadyba prieš informacijos gavybą (bernardinai.lt)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Liepa  2015»
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt