KATALIKAI.LT  
 
 
 


 
 

Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-12-11)
Caritas adventinė akcija „Gerumas mums vienija“
LJD 2017 atidarymo teatrinių vaidybinių etiudų konkurso nuostatai PDF
Gruodžio ARTUMOJE – teisingumas ir gailestingumas – priešai ar dvyniai?
Lapkričio-gruodžio „Bitutė“ apie žiemos gamtą, Saulės mūšį ir drakonų bei slibinų skirtumus
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos SUTVIRTINIMO sakramentui skirtus leidinius jaunimui ir katechetams
2016–2017 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA. Ieškokite katalikų knygynuose.
2016 – YPATINGASIS GAILESTINGUMO JUBILIEJUS
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
ALFA kursų tvarkaraščiai

LKMA Mažoji akademija kviečia registruotis į krikščionybės studijas 2017 m. pavasarį
Sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Pašventink juos tiesa“ (Jn 17, 17)
Gruodžio 12 d. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA pristatymas
Lapkričio 14 – gruodžio 15 d. Broliai pranciškonai skelbia prakartėlių konkursą
Kviečiame prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“
Spalio 16 d. – gruodžio 11 d. Vilniaus šventų Jonų bažnyčioje paroda „Senis, sakalas ir karys“
 
     
   
     
 
Kaip formuoti kunigus? Naujas Kunigų kongregacijos dokumentas
Marek Jedraszewski - trečiasis šv. Karolio Wojtylos įpėdinis Krokuvoje
Popiežius: Marija, padėk mums atnaujinti save ir pasaulį
Popiežius: kiekvieno iš mūsų išganymo istorija susideda iš „taip“ ir „ne“
Popiežiaus bendroji audiencija. Viltis – mažutėlių dorybė
Popiežius: Kam svetimas Dievo gerumas, tas nežino kas yra krikščionybė
Popiežiaus homilija: Leiskime Jėzui mus atnaujinti
Pirmasis šių metų Advento pamokslas Vatikane apie Šventąją Dvasią Tikėjimo išpažinime
Popiežius: Dievo karalystė yra čia pat, jei atsiverčiame
Popiežius verslininkams: reikia asmeninio ir institucinio atsivertimo
Popiežius pasveikino pijorų ordiną
Pranciškonų vyresnysis pasakoja apie ordino ekonominę krizę
Vienuolijos ir ekonomika. Veiklos gairės
Šventojo Sosto ir Izraelio rabinato komisija - prieš politinį istorijos neigimą
Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju: Vatikano radijas kalbina vysk. Joną Ivanauską
Bus paskelbti dvidešimt keturi nauji palaimintieji
Popiežius pristato maldos intenciją gruodžio mėnesiui
Popiežius susitiko su užsieniečių studentų sielovados kongreso dalyviais
Pranciškus palinkėjo Gruzijos katalikams augti "kaip ant mielių"
Popiežiaus homilija. Nesipriešinkime Dievo malonei
Mirė t. Peter Hans Kolvenbach SJ
Popiežius: melskimės vieni už kitus, kad gailestingumo darbai taptų gyvenimo stiliumi
Popiežius Pranciškus: visi tikintieji teprisideda prie geresnio pasaulio kūrimo
Fatimoje prasideda Švč. M. Marijos apsireiškimų šimtųjų metinių minėjimai
 
Lietuvos advokatūra savo šventę pradėjo šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Arkivyskupas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju
Lietuvoje lankėsi Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ atstovas mons. Segundo Tejado Munoz: diskusija apie Caritas tapatybę ir vietą Bažnyčios misijos kontekste
Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Lietuvos Respublikos Seime
LVK plenarinis posėdis (2016 m. lapkričio 21-22 d.)
Vyskupas J. Ivanauskas apie Jubiliejų: nuostabu, kiek sulaukėme piligrimų
Arkivyskupo G. GRUŠO pamokslas baigiantis Gailestingumo jubiliejui
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Kauno arkikatedroje užbaigiant Gailestingumo jubiliejų
Arkivyskupo L. VIRBALO homilija Šiluvoje užbaigiant Gailestingumo jubiliejų
Per 700 gailestingumo darbuotojų ir savanorių Gailestingumo jubiliejaus dienoje
Gailestingumo jubiliejinių metų durų uždarymas Telšių vyskupijos šventovėse
Padėkos už Gailestingumo jubiliejų iškilmės Kauno arkivyskupijoje
Arkiv. G. Grušas: apsaugoti šeimą – krikščioniška ir pilietinė pareiga
Lietuvoje įsibėgėja Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“
  daugiau   daugiau
     
   
   
 
Prezidentė lankėsi Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ dalyvavo regioninėje diskusijoje apie kūdikių globos aspektus pertvarkos eigoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta parapijų pastoracinių tarybų veikla
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Adventinis susikaupimas Šiaulių vyskupijos kunigams
Kauno I dekanato dvasininkų susitikime kalbėtasi apie sielovadą Sibiro žemėse
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Katechetai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijoje
Vilkaviškio dekanato šeimos centro susirinkimas
Gailestingumo Jubiliejaus durys užvertos Kaišiadorių katedroje
Gailestingumo metų uždarymas Vilkaviškio katedroje
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM aplankė kalines Panevėžio pataisos namuose
Apaštalinis nuncijus su Vilkaviškio vyskupijoje tarnaujančiais vyskupais ir kunigais meldėsi už mirusius dvasininkus
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro sudarytos darbo grupės posėdis
Kauno kunigų seminarija jubiliejinių metų užbaigimo iškilmėse (foto albumas)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime pokalbis apie klerikalizmą
 
Mylinti yra tik gailestinga širdis
Kun. A. Tamošaičio SJ knygos pristatymas Rozaline
Klaipėdos Universitete pristatyta nauja mons. prof. dr. Arvydo Ramono knyga
Moksleiviai ateitininkai organizuoja paramos akciją „Ateitis Ukrainai“, visą gruodį kviesiančią Lietuvos žmones aukoti šiai nuo karo nukentėjusiai šaliai
Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas
Kun. A. Toliatas pristatė savo knygą Šiaulių apskrities policijai
Apdovanoti Vilkaviškio vyskupijos istorinio – kūrybinio darbo „Parapijų puokštė“ konkurso prizininkai
Vilkaviškyje paminėta NEGIMUSIO KŪDIKIO diena
Mirė pedagogė Alma STASIULEVIČIŪTĖ (1942–2016)
Skaistgirio Šv. Jurgio parapija minėjo kely žuvusių dieną
Broliai pranciškonai kviečia kreipti savo dėmesį į Prakartėlę
Šv. Cecilijai skirtų giesmių koncertas Garliavoje
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Neįgaliųjų draugijos renginys
Kaune vyko Rachelės vynuogyno rekolekcijos
Vilniuje moksleiviai pristatė savo nuveiktus gailestingumo darbus
Advento kelionė su „Katalikų pasaulio leidiniais“
  daugiau   daugiau
T. Džiudženoglu ir K. Zanussis. Globalaus pasaulio grėsmės ir baimės (diskusija publikuota bernardinai.lt)
Vilniuje praktiką atlikęs amerikietis: „Tai unikalus miestas Gailestingumo istorijoje“
Kardinolas Kasper. Konferencija apie gailestingumą: atmerkime akis (Vatikano radijas)
Ko verti pramonininkų užsakyti alkoholio vartojimo tyrimai (bernardinai.lt)
Septyni laipteliai Gavėnios kelionei (Vatikano radijas)
9 žingsniai kaip vėl grįžti į Mišias (Vatikano radijas–Catholic link)
56 būdai gyventi gailestingumu Jubiliejiniais metais (Aleteia–bernardinai.lt)
11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais (Aleteia–Vatikano radijas)
Beatričė Laurinavičienė. Klimato kaita: prisidirbome patys (vz.lt)
Paulius Stonis. Žmogaus teisės reliatyvizmo amžiuje (propatria.lt)
Paulius Stonis. Seksualinių mažumų teisės susiaurino žmogaus teises (propatria.lt)
Kard. Audrys J. Bačkis apie artėjantį sinodą: „Šeimos Lietuvoje jaučia Bažnyčios dėmesio ir gailestingumo stoką“ (bernardinai.lt)
V. Maciukaitė: Tarp metodinio - racionalaus ir jausminio religingumo
Kodėl neinama į Mišias: atsakymai į 15 pasiteisinimų (bernardinai.lt)
Kun. Anthony Gerber. Kaip tėvai atima iš vaikų Mišių dovaną (bernardinai.lt)
Irena Vaišvilaitė: Neteisingai suprasta popiežiaus Pranciškaus enciklika („Naujasis Židinys–Aidai“)
Roger Scruton: Tai, kas ne­par­duo­da­ma (bernardinai.lt)
Diana Adomaitienė OFS: „Krikščioniškai žiniasklaidai pritrūksta sveikų ribų“
Norbert Bolz. Dėmesio vadyba prieš informacijos gavybą (bernardinai.lt)
Mons. dr. Algirdas Jurevičius. Kun. Č. Kavaliausko įnašas ruošiant naują Naujojo Testamento vertimą
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
SKELBIMAI: nuo šiol visi didesnių katalikų renginių ir retesnių leidinių skelbimai. Parengtą informaciją siųskite info@katalikai.lt. Vienas failas neturi viršyti 100 kb.
 
 
   
« Gruodis  2016»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2016 12 08
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija

Svėdasų Šv. arkang. Mykolo parapija

LITURGINIS KALENDORIUS  lk.katalikai.lt

Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijų svetainė

Švč. Sakramento rektoratas Kaune

Šv. Klaros globos namai  www.klarosnamai.lt

Vilniaus piligrimų centras  
vilniuspiligrimams.lt

Pal. Jurgio Matulaičio draugija

MARIJOSRADIJAS.LT  atsinaujino

Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčia

Nacionalinis Gailestingumo kongresas

merkinesparapija.lt

Pasaulio jaunimo dienos 2016

MAGNIFICAT.LT 
atsinaujino

Gailestingumo jubiliejus

Krikščioniška pažinčių svetainė-klubas Susitikimai.lt

Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“

Paštuvos karmelitės

Vienuolijų šventė „Ateikite ir pamatysite“

„Bažnyčios kronikos“ fondas 
kronikosfondas.lt

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė  (atsinaujino)

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) parapija (atsinaujino)

Pabradės Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės parapija  (atsinaujino)

Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapija  
palemonoparapija.lt

Karmėlavos Šv. Onos parapija 
karmelavosparapija.lt

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS svetainė  (atsinaujino)

Vatikano radijo lietuvių programa  (atsinaujino)

FC: Maldų už kunigus judėjimas

Išlaužo Švč.M.Marijos, Krikščionių pagalbos parapijos svetainė  www.islauzoparapija.lt

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos svetainė  www.prienuparapija.lt

DIAKONAI.LT

Pal. Jurgio Matulaičio svečių namai „Domus Beati“ Marijampolėje 
piligrimunamai.lt

Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija 
www.juozaponamai.lt

Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapija 
www.pilaitesparapija.lt

Klaipėdos šv. Kazimiero parapija 
www.kazimieroparapija.lt

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra 
paneveziokatedra.lt

www.pranciskonai.tv

www.pranciskonai.lt 
Pranciškonai konventualai

gyvybessodas.lt 
Pagalba šeimoms

„IUSTITIA et PAX“ komitetas / Socialinis Bažnyčios mokymas

www.gyviejiakmenys.lt

Kauno Pal. Jono Pauliaus II parapija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt